Kvalita

Spoločnosť Ekom spol. s r.o. sa zaväzuje dodávať výrobky v najvyššej kvalite podľa uplatňovanej zásady:

„Kvalita vzniká na každom pracovnom mieste, každý prispieva ku kvalite.”

Politika kvality

  • Bezpečnosť a spoľahlivosť našich produktov pre užívateľov, ich šetrnosť k životnému prostrediu je prvoradým cieľom nášho snaženia.
  • Dôležitým ukazovateľom našej práce je zvyšovanie spokojnosti zákazníkov splnením ich požiadaviek a budovanie dlhodobých a vzájomne výhodných partnerských vzťahov.
  • Vysoké nároky na kvalitu uplatňujeme aj voči našim dodávateľom, s najlepšími budujeme dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy.
  • Aktívne podporujeme zavedenie nových technológií, ktoré sa stanú prínosom pre nás i našich zákazníkov.

  • Zlepšovanie výkonnosti spoločnosti cez podporu procesného prístupu a trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality je rozhodujúcou prioritou, ktorou zabezpečujeme kvalitu našej produkcie.
  • Vážime si iniciatívu a príspevok každého pracovníka k zvýšeniu kvality vykonávanej práce, podporujeme rozvoj spôsobilosti pracovníkov pre dosahovanie vysokej úrovne kvality práce.
  • Aktívne optimalizujeme logistické toky materiálov, podskupín a finálnych produktov v spoločnosti.

Certifikáty

Top