Pre študentov

Si študent? Pozri si možnosti uplatnenia u nás

Odborná prax

  • Chceš si zdokonaliť svoje poznatky a zručnosti v tom, čo študuješ?
  • Máš záujem o prácu s využitím moderných strojov a nových technológií?
  • Chceš si popri tom aj zarobiť?

Dlhodobo spolupracujeme so strednými odbornými školami ako SOŠ Technická Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany a Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany. Žiakom umožňujeme absolvovať odbornú prax a odborný výcvik priamo na pracovisku a vo výrobe. Pri odbornom vzdelávaní učňov, ktoré u nás dlhoročne podporujeme, naši budúci zamestnanci-študenti využívajú najmodernejšiu techniku a technológie v reálnej praxi podľa najlepších výrobných zásad.

„SOŠ technická Piešťany spolupracuje so spoločnosťou EKOM spol. s r.o. už od jej založenia. Spolupracujeme nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej, v rámci ktorej naši žiaci vykonávajú praktické vyučovanie priamo vo firme, ale aj v oblasti realizácie drobných zákaziek v dielňach školy. Viacerí naši absolventi našli uplatnenie v spoločnosti EKOM spol. s.r.o. a stali sa jej pevnou súčasťou.“

Ing. Juraj Vavro
SOŠ technická Piešťany

Ročníkové a diplomové práce

Hľadáš tému a odborného konzultanta pre svoju ročníkovú alebo diplomovú prácu?

Spolupracujeme so študentami z rôznych vysokých škôl a odborov. Študenti pre nás spracovávali témy z oblasti marketingu a predaja, vývoja výrobkov, technologických procesov a výroby. Vyberáme ukážky:

Benchmarking v úrdržbe
Diplomová práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Strojnícka fakulta
2014

Návrh ojnice a jej výroby
Bakalárska práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2019

Projekt zavedenia štíhlej výroby vo vybranom výrobnom procese
Diplomová práca


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta podnikatelská
2018

Optimalizácia výrobného procesu v konkrétnych podmienkach podnikateľského prostredia
Diplomová práca


EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta podnikatelská
2014

Vizualizácia montáže a demontáže zariadenia s podporou vizualizačných systémov 
Bakalárska práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011

Stanovenie podnikateľskej stratégie spoločnosti Ekom spol s. r.o. pre SBU kompresory
Dizertačná práca


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta podnikatelská
2010

Pre viac informácií kontaktujte
Personálne oddelenie


Top