Hodnoty

„Dlhodobá prosperita spoločnosti, ktorá je zameraná na znalosť potrieb stávajúcich i potenciálnych zákazníkov, vyhľadávanie a využívanie príležitostí, porovnávanie sa s najlepšími, vysoký stupeň inovácie produkcie a angažovanosť každého pracovníka na kvalite produktov.“

Zamestanci

EKOM kladie dôraz na tímového ducha, spolupatričnosť a spoločenskú zodpovednosť.

Zamestanci

Partneri

EKOM si cení svojich zákazníkov, dodávateľov a spolupracovníkov.

Partneri

Produkty

EKOM vyrába a vyvíja vysoko kvalitné a spoľahlivé výrobky spĺňajúce aj najnáročnejšie očakávania.

Produkty

Planéta Zem

EKOM uplatňuje ekologický prístup a má pozitívny vzťah k prírode.

Planéta zem

Pre zamestnancov

Rokmi a skúsenosťami stmelený tím ľudí tvorí základ našej spoločnosti. Venujeme veľkú pozornosť profesionálnemu rastu našich zamestnancov, vytvoreniu dobrej pracovnej klímy, ako i bohatému mimopracovnému vyžitiu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Našim cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah zamestnancov k spoločnosti a budovať ich záujem o dianie vo firme. Viac ako 200 zamestnancov a nízka fluktuácia radí Ekom spol. s.r.o. k významným poskytovateľom pracovných miest v regióne.

Pre komunitu

Záleží nám na regióne, v ktorom pôsobíme. Angažujeme sa v rôznych verejnoprospešných projektoch a dlhodobo podporujeme subjekty aktívne v oblasti športu, kultúry a tiež charitatívne organizácie:

Socha Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

V roku 2019 občianske združenie ProWinter zavŕšilo svoje niekoľkoročné úsilie a slávnostne odhalilo Sochu Ľudovíta Wintera, vizionára a budovateľa piešťanských kúpeľov.

Ľudovít Winter je pravdepodobne najvýznamnejší obyvateľ Piešťan, ktorý hral kľúčovú úlohu pri rozvoji a propagácií Piešťan ako jedného z najvýznamnejších kúpeľných miest v Európe.

Charitatívne organizácie

Plamienok n.o. je nezisková organizácia venujúca sa hospicovej starostlivosti a smútkovému poradenstvu pre deti a ich rodiny. Venujú sa aj publikačnej činnosti.

Úsmev ako dar o.z. je najstaršia a zároveň najväčšia mimovládna organizácia na Slovensku, ktorá pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám. K ich činnosti patrí aj budovanie centier krízovej pomoci, podpora detí a mládeže v centrách pre deti a rodiny a príprava náhradných rodičov prostredníctvom vzdelávacieho programu.

Piešťanské zlaté stuhy

Prehliadka krásy a elegancie automobilov Concours d'Elegance patrí každoročne k najobľúbenejším podujatiam v Piešťanoch. História stretnutia majiteľov automobilov siaha do prvej polovice 20. storočia, kedy sa v Piešťanoch konali súťaže o najkrajší automobil. Tradícia súťaže bola obnovená po roku 1980 a každý rok sa jej zúčastňuje viac ako 70 posádok historických vozidiel prevažne z Európy.

Folklórny súbor Slnečnica

Vznikol v roku 1986 pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Má spevácku, hudobnú a tanečnú zložku zameranú na ľudové tradície. Reprezentuje mesto Piešťany na medzinárodných festivaloch, podporuje mladých ľudí, aby zachovávali a šírili tradície ľudovej kultúry.
 

Young art show

Občianske združenie ktoré sa zameriava na výtvarné umenie. Ich cieľom je pomoc mladým autorom prezentovať svoju tvorbu a zároveň vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie.
 

Športové kluby a organizácie

Podporujeme športové kluby pôsobiace v regióne mesta Piešťany, ktoré sa sústreďujú na vytváranie priestoru pre rast a rozvoj nových talentov, ako napríklad hokejový klub ŠHK37 Piešťany – HK Havrani; športový klub Kajak, venujúci sa vodným športom aj pre telesne postihnutých športovcov; Neptún klub Piešťany, ktorý každoročne organizuje preteky Dračích lodí na Váhu v Piešťanoch.
 

Top