Montáž

Montáž podskupín a finálnych výrobkov zabezpečujeme na montážnom stredisku, ktoré je vybavené elektrickým a pneumatickým náradím. Blízky sklad a mobilné zásobníky spojovacieho a špeciálneho materiálu optimalizujú logistiku na pracovisku. Pracoviská umožňujú variabilitu usporiadania podľa potrieb jednotlivých výrobkov.

Mechanická montáž

Elektromontáž

Top