Technológia

Strojné zariadenia a ich optimálna kombinácia tvoria základ pre optimalizáciu výroby aj náročných výrobkov. Skúsenosť našich pracovníkov je podporená vybavenosťou pracovísk paletou menších špeciálnych zariadení, ale aj automatizovaných a poloautomatizovaných jednotiek pre laserové rezanie, vysekávanie, robotické zváranie a brúsenie, ako aj elektrostatické lakovanie.

Top