Projekt

Technologická príprava výroby

Vývojové a technologické oddelenie lisovne okrem vývoja vlastných výrobkov spolupracuje pri optimalizácii konštrukcie a procesov pre výrobky externých zákazníkov, čím významne prispieva k ich efektívnosti.

Návrh výrobku

  • Vývoj nového výrobku
  • Overenie funkčnosti
  • Úzka spolupráca so zákazníkom

Príprava realizácie

  • Tvorba výkresovej dokumentácie
  • Spracovanie technologickej dokumentácie
  • Optimálne programovanie v TruTops

Implementácia

  • Vzorkovanie
  • Pripomienky od zákazníka
  • Schválenie zákazníkom
  • Sériová výroba

Samotné činnosti sú potrebné na vývoj nových alebo optimalizovanie starších výrobkov. Digitalizácia návrhu vo všetkých etapách od prototypu až po procesy výroby zjednodušuje aj komunikáciu so zákazníkom. Kompetencie vývojového oddelenia lisovne podporuje využívanie progresívnych techník inžinieringu (DFM, DFA) a optimálneho programovania pre výrobu.

Top