Divízia CNC lisovňa

Je komplexné technologické pracovisko schopné plniť aj najnáročnejšie požiadavky zákazníkov v oblasti spracovania tenkých plechov od návrhu, základného spracovania až po finálnu montáž a dodanie riešenia podľa predstáv zákazníka:

 • Vo vysokej kvalite
 • V požadovanom termíne
 • V optimálnej cene

Lisovňa v akcii!

Prehraj video

Garanciou kvalitných služieb je:

Špičková technológia

Vysoká efektívnosť a  kvalita je zabezpečená automatizovanými CNC zariadeniami TRUMPF a robotizovanými pracoviskami od firmy ROBOTEC.

Vysokokvalifikovaný personál s dlhoročnou praxou

Vzdelanie a viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti sheet metal od vývoja, technologickej prípravy, programovania až po spracovanie, výrobu a expedíciu zákazok.

Dlhodobá stabilita firmy EKOM

Umožňuje investovať do špičkových CNC technológií. Zlepšovanie procesov, digitalizácia a zlepšovanie infraštruktúry zabezpečujú vysokú výkonnosť a štandard pracovného prostredia. 


Zoskupenie efektívnych technologických zariadení nám umožňuje integrovať potenciál tenkých plechov do širokého spektra výrobkov v:

 • Zdravotníckej technike 
 • Dátových rozvádzačoch a záložných zdrojoch
 • Bezpečnostnej a archivačnej technike
 • Klimatizačných a vykurovacích zariadeniach
 • Elektrochemických zariadeniach
 • Baliacej technike
 • Regálových systémoch
 • Elektrónových mikroskopoch a spektrometroch
Top