Kontakt

EKOM spol. s r.o.

Priemyselná 5031/18
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Kontakt - operátor

KOMPRESORY - Obchodné oddelenie

Anna Fraštia Gavačová

Tel.: +421 33 7967 205
e-mail: sales@ekom.sk

kontakt na lokálneho distribútora

Nákupné oddelenie

Michal Kimlička

Tel.: +421 33 7967 413
e-mail: purchase@ekom.sk

LISOVŇA CNC - Obchodné oddelenie

Tomáš Oravec

Tel.: +421 33 7967 267
e-mail: sales.metal@ekom.sk

Distribúcia / Servis

Vyberte si...
Vyberte si...
Vyberte si...

Informácie o spoločnosti

Sídlo spoločnosti

EKOM spol. s r.o.
Priemyselná 5031/18
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 31 416 519
DIČ: 2020395366
IČ DPH: SK2020395366

Kontakt pre ochranu
osobných údajov

Tel.: +421 33 7967 241
e-mail: personal.data@ekom.sk

Spoločnosť Ekom spol. s r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 322/T.

GPS Súradnice
48°36'2.37"N
17°48'48.16"E
Otvor mapu
Top