Kompresory

S výkonom do 75 l/min (pre 1* zubnú súpravu)


S výkonom do 140 l/min (pre 2* zubné súpravy)


S výkonom do 280 l/min (pre 3-4* zubné súpravy)


S výkonom nad 280 l/min (pre 5* a viac zubných súprav)


* Počet zubných súprav závisí od požiadaviek v jednotlivých krajinách

Top