Jednotky na úpravu vzduchu

Optimalizovaná jednotka AD pre úplnú úpravu stlačeného vzduchu.

Pre menovité prietoky vzduchu 500l/min - 2250 l/min do 9 bar, s možnosťou pripojenia snímača rosného bodu.

Každá jednotka na úpravu vzduchu AD štandardne obsahuje: ovládaciu jednotku, aktívny chladič stlačeného vzduchu, odlučovač kondenzátu, adsorbčný dvojkomorový sušič a výstupnú filtráciu vzduchu 1µm

S prietokom do 1 000 l/min

S prietokom nad 1 000 l/min

Top